Home > O nás

NAŠE POSLÁNÍ

Nadační fond Daruj vlasy byl založen za účelem poskytnutí podpory v těžkých životních situacích pacientům, u nichž vlivem těžkého onemocnění a vedlejších účinků léčby došlo ke ztrátě vlasů. Primárně je tak naše pomoc zaměřena především na onkologické pacienty procházející chemoterapií, neboť právě během této léčby pacienti přichází o vlasy. Samotná onkologická léčba je velmi nákladná, a tak pro mnohé pacienty není myslitelné vkládat další finance do svého vzhledu, tedy do nákupu paruky. Většina pacientů tak musí přetrpět toto období bez paruky nebo v šátku a sledovat soucitné pohledy lidí na ulici. Lidé, kteří ale bojují se zákeřnou chorobou nestojí o soucit, chtějí jen dál žít svůj život stejně naplno jako předtím, než jim byla diagnostikována zhoubná rakovina. A právě proto vznikl náš nadační fond Daruj vlasy.

Nikomu ještě nepomohla lítost, pomáhat můžeme jen činy! 
Nadační fond Daruj vlasy chce maximálně podpořit psychickou stránku onkologických pacientů, pacientů s alopecií nebo pacientů po traumatických událostech, jenž trpí částečnou či úplnou ztrátou vlasů. Psychická pohoda u těžce nemocných pacientů je nesmírně důležitým faktorem vedoucí k pozitivní změně zdravotního stavu. Naším záměrem je tak zajistit jim paruku na míru, kterou pro nás zhotoví hlavní partner NF společnost ProfiBeauty s.r.o. Zajímá-li Vás, co předcházelo vzniku nadačního fondu Daruj vlasy, přečtěte si slova zakladatelů.

NAŠE CÍLE

  • Pomoc onkologicky nemocným pacientům, kteří přišli o vlasy vlivem vedlejších účinků léčby
  • Pomoc pacientům, kteří přišli o vlasy vlivem alopecie
  • Pomoc pacientům, kteří přišli o vlasy v důsledku traumatické události (popáleniny, autonehody, operace hlavy apod.)
  • Pomoc dětem se zavažným onemocněním

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

potrebuji-pomoc2Vlasová paruka na míru 

 Patříte-li do jedné z výše uvedené skupiny pacientů, na které je naše pomoc zaměřena, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme!

 

JAK MŮŽETE POMOCI VY

                                 Darujte své vlasy

daruj-vlasy2Náš nadační fond chce pomáhat osobám, jenž přišli kvůli nemoci či nehodě o své vlasy, Vy jim naopak můžete pomoci svými! Darujte své vlasy pro dobrý účel. Díky Vašim vlasům, které od nás odkoupí hlavní partner NF společnost ProfiBeauty s.r.o., získáme finanční prostředky, za něž budeme moci pokrýt náklady výroby paruky, kterou nám za zvýhodněné ceny vyrobí ve vlásenkářské dílně společnosti ProfiBeauty s.r.o. Všichni, kteří darují vlasy, budou uvedeni na seznamu dárců a výše jejich příspěvku bude viditelná na našem transparentním bankovním účtě.

 

daruj-penize2Podpořte nás finančně 

Můžete nás podpořit i formou finančního daru. Ihned poté, co budou finance připsány na náš transparentní účet, budete uvedeni na seznamu dárců.

 

 

MECHANISMUS NADAČNÍHO FONDU

Hlavní roli ve správném fungování nadačního fondu Daruj vlasy hrají naši dárci a partneři NF. Jenom díky této podpoře jsme schopni uvést v činnost NF Daruj vlasy s dosažením námi vytyčených cílů. Můžeme tak směle říci, že všichni dárci se plně podílí na chodu nadačního fondu a mají tak plné právo vědět, jak funguje celý mechanismus.

Vše začíná jak jinak než právě u našich dárců, od nichž obdržíme dary v podobě vlasů či financí, které jsou vždy stvrzené darovací smlouvou. Finanční dar je bezprostředně uložen na transparentní účet NF, kdežto dar ve formě vlasů musí projít trochu odlišným procesem. Vlasy po vytřídění nabídneme k odkoupení našemu hlavnímu partnerovi společnosti ProfiBeauty s.r.o. a za pořízené peníze můžeme poskytnout pomoc některému žadateli o paruku. S tím nám opět pomůže společnost ProfiBeauty s.r.o., která pro nás zhotoví za zvýhodněné ceny paruku na míru přesně dle přání žadatele. Tuto paruku si následně žadatel od společnosti ProfiBeauty s.r.o. zakoupí a Nadační fond Daruj vlasy mu ji ihned v celé výši proplatí.

                                                                mechanismus-darcovstvi2