Home > Jak pomoci > Finanční podpora

 „Dobročinnost je vyjímečný stav, kdy se z lhostejného proudu člověčiny oddělí skutečná lidskost, aby pomohla trpícímu."

Milan Rufus, slovenský básník a esejista

Pomoci můžete i finančním darem, který bude připsán na náš transparentní účet. Níže stačí vyplnit Vaše osobní údaje, částku, kterou chcete pomoci a Váš vzkaz. Po připsání na náš účet (obvykle do 3 pracovních dní)  budete uveden(a) na seznamu dárců.

finance

 

Vaše jméno *

Telefon *

Ulice, číslo domu *

E-mailová adresa *

PSČ, město *

IČO nebo datum narození (?)

Darovaná částka *

DIČ

Vaše zpráva

Souhlasím s Darovacími podmínkami*

Použitím tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Přeji si vystavit doklad pro účetní a daňové účely.

Souhlasím s případným zveřejněním mého jména v seznamu dárců NF Daruj vlasy.

* Povinný údaj

[recaptcha]

č.ú.: 2501085558/2010

V případě, že chcete zaslat finanční podporu ze zahraničí, prosím vyplňte i IBAN A BIC kód:
IBAN: CZ4720100000002501085558
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Adresa banky: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Adresa majitele účtu: Nadační fond Daruj vlasy, Korunní 860/20, 12000 Praha 2

 

Dary poskytnuté Nadačnímu fondu daruj vlasy je možné odečíst od základu daně podle § 15, odst. 1 Zákona o dani z příjmu.

Pro vystavení potvrzení o daru nás kontaktujte. Informace o pohybech na účtu je možné získat volně v detailním náhledu ZDE.

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI​ 

 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním údajů v dárcovském formuláři www.darujvlasy.cz vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelem osobních údajů Nadačního fondu Daruj vlasy, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, v souladu s §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. máte mj. právo na písemné odvolání souhlasu, právo na přístup k údajům, podání žádosti o opravy, doplnění, zablokování nebo odstranění osobních údajů. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen v případech stanovených zákonem nebo po oboustranné dohodě.

 


JAK VYUŽÍT POTVRZENÍ O DARU 

1) Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Nadační fond Daruj vlasy je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů.