Home > O nás > Partneři NF Daruj vlasy

Partneři Nadačního fondu Daruj vlasy:

Partnerem může být kdokoliv, komu se líbí, co děláme a jak to děláme. Můžete být salon krásy, firma, parta přátel, kolegů nebo jeden člověk. Podpora partnerů může být jak finanční, tak pomoc fyzická – dobrovolná pomoc se střihy dárců v salonech krásy zdarma pro naše dárce nebo výpomoc s chodem fondu či jeho propagací, mediální podporou apod. Partnerem se může stát i výrobce paruk, který nám nabídne výrobu za dotované ceny – výrobní náklady. Víme, že v dnešní době není vždy čas hledat vhodné  projekty nebo lidi, kteří potřebují Vaši podporu. My to uděláme za Vás. Vytvoříme Vám individuální koncept naší spolupráce! 

Nadační fond DARUJ VLASY má tyto partnery:

  1. PARTNERSKÉ SALONY nabízející střih zdarma, nebo předání paruk. Jedná se o dobrovolnickou práci desítek lidí s dobrým srdcem, za posledních rok proběhlo v těchto salonech doslova stovky střihů zdarma, vše ve vlastním čase a na vlastní náklad těchto partnerů. Jejich soustavná práce nám pomáhá plnit naše cíle a účel nadačního fondu. Prohlídněte si naše partnery a podpořte i je, třeba návštěvou jejich salonu krásy. 
  2. DÁRCI VLASŮ – základní stavební kámen našeho nadačního fondu, všechny poskytnuté paruky jsou z vlasů dárců, ostatní vlasy tyto paruky pomáhají financovat. Dosahujeme tak 100% využití hodnoty vlasů a navíc v našem fondu zcela transparentně a to prostřednictvím transparentního účtu, kde se každý dárce vlasů může dohledat. 
  3. PARTNEŘI, PROJEKTY A KAMPANĚ – bez pomoci druhých by to nešlo, partneři nám pomáhají získat důležité prostředky na zafinancování paruk pro naše žadatele, současně nám pomáhají šířit poslání nadačního fondu mezi širokou věřejnost. Prohlídněte si aktuální nebo i proběhlé kampaně či projekty našich partnerů. 
  4. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI – pomáhají nadačnímu fondu šířit povědomí o naší činnosti. Je krásné, že více a více lidí získává informace o možnosti darovat své vlasy pro dobrou věc. Alfou omegou každého dárce je jejich využití, ať už to je transparentní financování činnosti fondu přes transparentní účet, nebo počty paruk za tyto prostředky zakoupené. Cílem jsou pak krásné paruky předané žadatelkám zcela zdarma. 
  5. VÝROBCI PARUK, VÝKUPCI VLASŮ, VLÁSENKÁŘI – stěžejní pro splnění účelu nadačního fondu je proměnit dary vlasů ve finance a některé z nich využít na výrobu paruk. Paruky musí splňovat přísná kvalitativní kritéria, chceme žadatelům splnit jejich sen a poskytnutá paruka musí v ideálním případě vypadat stejně, jako vlasy žadatelky před zdravotní komplikací. Podmínkou je také využití konkrétních darovaných vlasů do paruk, ale i dostatečná výkupní cena za tyto vlasy.
  6. OSOBNOSTI A ZNÁMÉ TVÁŘE – prohlídněte si známé osobnosti a tváře, které našemu nadačnímu fondu pomáhají, nebo v rámci projektu či kampaně v minulosti pomohli.