Home > SROVNÁNÍ PROJEKTŮ, KTERÉ PRACUJÍ S DARY VLASŮ

Vzhledem k tomu, že v Česku i na Slovensku převažuje neinformovanost široké veřejnosti zejména ve vztahu k hodnotě lidských vlasů, rozhodli jsme se Vám nastínit skutečnou obvyklou cenu vlasů. Chceme zde uvést příklady, kolik pomoci lze z takto darovaných vlasů poskytnout a současně bychom v kostce rádi představili transparentnost našeho projektu a částečně ho i srovnali s ostatními projekty, které se ve světě darovaním vlasů zabývají. Chceme Vám tak ukázat, v čem se odlišujeme, co je skutečná transparentnost projektu a jakou hodnotu má Váš dar vlasů. Současná situace kolem dárcovství vlasů je velmi nepřehledná, proto jsme si dovolili zpracovat určité porovnání.

Obecné pravidlo pro darování vlasů – DARUJTE VLASY POUZE TAM, KDE:

  • Dostanete dárcovskou smlouvu.
  • Uvidíte, co se s vlasy bude přesně dále dít. – Budou prodány? Kam, komu, jak, za kolik, na jaký účet? Případně budou použity na výrobu paruky? Jaké paruky, jak vyrobené paruky, pro koho a kolik pěněz bude použito? Kde si mohu zkontrolovat , jak se nakládá s darem? Kde uvidím výsledek?

Pokud výše uvedené nedostanete a navíc po Vás budou chtít i nesmyslné podmínky jako vlasy nebarvené, delší než 40 cm, a nebo Vám doporučují, abyste si je nechali dokonce dorůst, tak jste si vybrali špatnou organizaci, kterou nemůžeme doporučit. Nikdy se nedozvíte kolik a jak moc bylo darovaných prostředků využito pokud se dary vlasů ani neevidují a jejich hodnota se neprojeví. Darování vlasů je úžasnou věcí, úžasnou obětí a už jen proto by Vás nemělo zajímat, zda dostanete certifikát nebo odměnu v podobě dárkového předmětu, ale mělo by Vás naopak hlavně zajímat, jakou přesnou částku za darované vlasy konkrétní člověk nebo nadační fond získá, doplněnou o odkaz na transparetní účet, kde je vidět tato darovaná suma na potřebné věci za konkrétní, Vámi darované vlasy. Jiný systém nemá smysl. Požadujte to, važte si darovaných prostředků!

Hodnota vlasů: 

Nejlepší představu o hodnotě vlasů si uděláte v našem článku „orientační hodnota vlasů„. Jedná se prakticky o ceník vlasů, který  je aktualizován dle vývoje na trhu a simuluje určitou výkupní hodnotu vlasů.

Pro lepší představu v číslech: v současnosti jsou již projekty, které na darech vybraly přes 30 – 50 kg vlasů, ještě v jejich specifikaci 40 cm a delší nebarvené vlasy. Takové vlasy mají vysokou výkupní hodnotu.  Na výrobu paruky, která bude vyrobena z darovaných vlasů je pak potřeba nákladem okolo 10 – 15 tis. Kč, cena vlasů tvoří ve finálním výrobku zanedbatelnou sumu, 90% nákladů je práce vlásenkáře, který na paruce tráví 14 dní práce. Lehce se dá tak vypočítat, že podobná organizace by měla poskytnout potřebným minimálně 85 – 150 paruk. Jenže některé organizace za 3 roky poskytli paruk 10.

Náš nadační fond se od počátku rozhodl vydat opačným směrem. Jsme první nadační fond tohoto druhu v České a Slovenské republice, z podstaty věci nadační fond i její organizace zaručuje dárcům vysokou míru transparentnosti – ať už to je transparentní účet, nebo výroční zprávy o hospodaření, nutnost vést účetnictví, neziskovost organizace atd.

Dle našeho názoru by měla být minimální výkupní hodnota darovaných vlasů, kterou určuje trh (prohledněte si výkupní tabulku) dodržena. Pokud daruji vlasy, očekávám, že si daný subjekt tento hodnotný dar zapíše formou dárcovské smlouvy, Vy víte komu je darujete. Pokud se dar následně peněží, měli bychom tento jednotlivý dar vidět ideálně na transparentním účtu, dát k prodeji svůj souhlas a dále bych měl mít přístup sledovat, jak je s touto hodnotou dále nakládáno, opět ideálně veřejně, například prostřednictvím nadačního fondu. Tato hodnota by měla být vrácena potřebným, protože to byl jistě cíl i záměr každého dárce. Čas ukáže, zda-li se povede jednotlivým projektům transparentně tomuto závazku dostát.

Představení našeho projektu a čím se odlišujeme: 

                                                                  Nadační fond Daruj vlasy Ostatní projekty
Odkazy na webové stránky Oficiální web projektu: ANO – www.darujvlasy.cz Oficiální web obvykle nemají nebo nelze vyčíst, kdo je vlastně provozovatelem – příjemcem darů (s.r.o., fyzická osoba, fond?), někdo přijímá dary ve jménu nějakého nadačního fondu, ale vlasy končí obvykle v rukou konkrétních osob a bez jednotlivého ocenění každého copu zvlášť.
Zveřejňují jednotlivé dary vč. specifikace jednotlivých darovaných copů – délka, váha, odstín apod.  ANO NE, pouze fotografie a videa na sociálních sitích, není zřetelné zda-li jsou zveřejněni všichni dárci  – jedná se o stovky až tisíce copů, nelze dohledat všechny jednotlivé dary.
Ocenění copů běžnou výkupní cenou, stanoveny pravidla pro další prodej vlasů? ANO, každý jednotlivý dar je vidět na transparentním účtu a řídí se orientační zveřejněnou cenou zde NE –  neurčité nespecifikované množství je naceněno subjektivně a zřejmě odhadem za celek (3-4 kg vlasů), nikdy nejsou specifikace pro konkrétní dary, ani cenová tabulka, kterou se odkup řídí veřejně za jednotlivé kusy (cenově rozdílné jsou i odstíny).
Dárcovská smlouva s každým dárcem + souhlas s dalším prodejem vlasů ANO, dokonce je vzorová smlouva zveřejněna na našem webu NE – Nezveřejněno? Obvykle se dárcovské smlouvy nedávají, vlasy jsou prodávány dále v salonu bez souhlasu dárce.
Určení daru majetkově a komu je dar určen.  Vlasy jsou darovány transparentně pro plnění účelu nadačního fondu na základě dárcovské smlouvy – vlasy jsou dále prodány se souhlasem dárce výkupci nebo vydražiteli s maximální nabídkou, ten vlasy dále zpracovává pro prodej nebo použítí na zakázkovou výrobu paruky, které jsou prezentovány na webu nadačního fondu, také viz. mechanismus dárcovství. NE – dar je obvykle určen danému projektu, ale není jasné veřejně, kdo je obdarovaný (jestli kadeřnice, firma, nadační fond). Některé projekty vlasy dále přeprodávají bez veřejně známého mechanismu, ceny obvykle absolutně kolidují vůči minimální výkupní hodnotě. Celá operace je zcela netransparentní.
Jsou dary jednotlivě evidovány na transparentním účtu ANO – veškerý pohyb lze sledovat na transparentním účtu za konkrétní jednotlivé dary vlasů. NE, vždy se objeví suma za celou akci, výtežek za X měsíců nebo za celý festival. Nikde veřejně nejsou konkrétní jednotliví dárci zveřejněni. Obvykle ceny kolidují až o 1000% oproti obvyklé výkupní ceně.
Podmínky pro dar vlasů (pro informace jaké vlasy jsou vhodné pro výrobu paruk odkaz)  Nad 35 cm jakékoliv vlasy (barvené, šedivé, tmavé, světlé – jakékoliv) Obvykle nad 35-40 cm, někdy berou darem pouze nad 40cm, někdě i specifikace na vlasy pouze nebarvené atd. Krásné paruky lze vyrobit z 35 cm vlasů i pro děti.
Transparentní účet ANO NE – ve většině a když mají, neuvádějí v případě vlasů jednotlivé dary
Jsou paruky zakázkově vyrobeny z konkrétních darovaných vlasů a za jakou cenu jsou kupovány fondem? Zakázková výroba na míru žadatele, každý výrobek je specifikován z čeho byl vyroben a vždy jsou použity vlasy z darů. Spolupracujeme s předními vlásenkáři, kteří jsou do projektu zapojeni a věnují maximum času pomoci druhým. Jsme nezisková organizace a partnerovi hradíme pouze práci vlásenkáře + DPH, cena je tak do 14 000 -15 000 Kč  Není specifikováno, u některých darů paruk neznáme žádné informace. Některé organizace paruky nakupují v Číně levně z nekvalitních vlasů, nebo dokonce syntetických vlasů. Jak to poznáte, narozdíl od nás nezveřejní nikdy u paruk výběr vlasů od dárců, neposkytují záruku na kvalitu paruky, nechávají si podepisovat dokumenty o mlčenlivosti. Existují i fondy, které si za jednu paruku inkasují 37-38tis.Kč, což jsou obvyklé tržní ceny, které zahrnují zisk až 50% a navíc přijímají dary, které nejsou nikdy transparentně oceněny, jsou financovány čistě z peněžitých darů a různých výzev. Jedná se o tzv. ziskové nadační fondy. Zisk je pak účetně vykázán například jako náklad fondu na plat koordinátora.